زبان فارسی اول دبیرستان

و تنها عشق است آغاز بی پایان...

توصیف چیست؟(قسمت اول)

یکی از راه های رایج پروردن مطالب توصیف است ....

توصیف نه تنها در نوشته های داستانی و شعر و گزارش کاربرد دارد بلکه در علوم و فنون هم به گونه ای موثر و فعال به کار می رود...

حتی در علوم تجربی هم توصیف نقش بسیار مهمی دارد...

توصیف ممکن است بر حسب موضوع انواع متنوعی داشته باشد...

مانند توصیف یک پدیده ی علمی یا وصف طبیعت و عصر و زمانه و ...

در هر یک از این توصیفات وصف حالات جانوران - افراد انسانی - فضای زندگی اجتماعات مانند مجلس - خانواده و... جای می گیرند...

می توان برای هر کدام از این ها اقسام گوناگون سراغ گرفت...مانند فضای شاد یا ماتم زده یا وحشت زا -   چهره و قیافه ی بشاش - غمگین - خوش حال - مایوس و ....

در ادامه به دیگر ویژگی های توصیف می پردازم...

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:34  توسط فائزه میرزازاده  |